Dijabetes

Uvod i nasleđe

Dijabetes je hronična bolest sa velikim rizikom od teških dugoročnih komplikacija.1,2 Ona predstavlja teret za pacijente, njihove porodice i prijatelje, zdravstvene sisteme i zdravstvene radnike koji pokušavaju da pruže što bolju podršku svojim pacijentima.3 Viatris nudi terapijsku opciju za dijabetes kako bi zadovoljio potrebe pacijenata i omogućio kvalitetne lekove, poput biosimilara insulin glargina. 

Sveobuhvatan pristup u kontroli dijabetesa

Adaptirano prema: Robert Utiger. Pancreas. Encyclopedia Britannica. 2021. (https://www.britannica.com/science/pancreas.). Pristupljeno: Jul 2022.

Reference: 

  1. Suheda Erener. Diabetes, infection risk and COVID-19. Molecular metabolism. 2020; 39:101044
  2. Aastha Chawla, Rajeev Chawla. Shalini Jaggi. Microvascular and macrovascular complications in diabetes mellitus: Distinct or continuum? Indian Journal of Endocrinology & Metabolism. 2016; 20(4):546-551.
  3. Lorenzo Palamenghi, Milvia Marta Carlucci, Guendalina Graffigna. Measuring the Quality of Life in Diabetic Patients: A Scoping Review. Journal of Diabetes Research. 2020; 2020: 5419298

Indikacije

Semglee®, 100 jedinica/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu1

Terapija dijabetes melitusa kod odraslih, adolescenata i dece uzrasta od 2 godine i starije1

Mehanizam delovanja

Biološka sličnost

Primarna aktivnost insulin glargina je regulacija metabolizma glukoze1